Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
Ghế sofa đơn Decox Doris G55 (Xanh ghi)  × 1 5.000.000VNĐ
Tổng cộng 5.000.000VNĐ
Tổng cộng 5.000.000VNĐ
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.